Online proefstuderen

De beste verdieping bereik je online…

We horen het op alle decanendagen: universiteiten vinden dat je via online proefstuderen de allerbeste indruk krijgt van een studie. Het aanbod neemt dan ook flink toe. Nu het steeds makkelijker wordt voor opleidingen om via decentrale selectie of martchingsgesprekken aan te geven of je al dan niet welkom bent als student, is het altijd slim om goed beslagen ten ijs te komen. Oftewel: laat zien dat jouw beeld van een studie het juiste beeld is, door je erin te verdiepen via online proefstuderen. Hieronder vind je de mogelijkheden:

 

Online proefstuderen via de Universiteit Leiden

Online proefstuderen aan de TU Delft

Digitaal proefstuderen via de TU Eindhoven

Webklassen en Webklassen Light van de UvA (Amsterdam)

Webklassen van de RUG (Groningen)

Digitaal proefstuderen aan de TU (Tilburg)

Online collegereeksen van Wageningen University & Research (WUR)

Online colleges van de Universiteit Twente (TU)