— Posted in Geen categorie

Vrij vragen voor LOB-activiteiten

Wil je naar een open dag of een andere LOB-activiteit? Zorg dat je dat goed en op tijd regelt bij de decanen!

In klas 4, 5 en 6 mag je twee schooldagen verzuimen om te besteden aan studieoriëntatieactiviteiten.

Je ondertekende verlofbriefje moet uiterlijk twee schooldagen vóór de activiteit bij de absentenadministratie ingeleverd zijn.