Natuurkunde

Natuurkunde in de bovenbouw

In de onderbouw zijn in de natuurkunde onderwerpen aan de orde gekomen zoals licht & geluid, deeltjes, krachten, beweging en elektriciteit. In de bovenbouw komen deze onderwerpen terug, en worden uitgebreid en verdiept. Ook komen in de bovenbouw nieuwe onderwerpen ter sprake zoals automatische systemen en radioactiviteit.