De profielen

Iedereen die in klas 4 terecht wil komen, moet een profiel kiezen. Er zijn vier profielen: Cultuur en Maatschappij (C&M), Economie en Maatschappij (E&M), Natuur en Gezondheid (N&G) en Natuur en Techniek (N&T).

Alle profielen bestaan uit vier delen: een gemeenschappelijk deel, een verplicht profieldeel, een keuzeprofieldeel en een vrije ruimte.

Hieronder vind je een overzicht van de vakken die in het gemeenschappelijk deel en het profieldeel vallen. Bekijk bij de downloads het profielkeuzeboekje voor uitgebreidere informatie over de verschillende profielen.

Gemeenschappelijk deel

De vakken die iedereen moet volgen, zitten in het gemeenschappelijk deel. Dat bestaat uit de volgende vakken:

 • Nederlands
 • Engels
 • Onderzoek
 • Maatschappijleer
 • Lichamelijke opvoeding (LO)
 • Daarnaast volgt iedere gymnasiast minstens één klassieke taal: Latijn of Grieks

Profieldeel (verplicht en keuze-)

In elk profiel volg je vier profielvakken. Welke dat zijn, verschilt per profiel. Elk profiel heeft een aantal vakken die iedereen met dat profiel volgt, en een aantal vakken waar je een keuze uit moet maken. Hieronder zie je welke vakken bij de vier profielen horen.

C&M
 • Geschiedenis
 • Wiskunde A, B of C
 • Twee van de profielkeuzevakken: één maatschappijvak [ma] en één cultuurvak [cul]:
  • Aardrijkskunde [ma]
  • Economie [ma]
  • Kunst, Beeldende Vormgeving [cul]
  • Kunst, Muziek [cul]
  • Duits [cul]
  • Frans [cul]
  • Grieks/Latijn [cul]
E&M
 • Economie
 • Geschiedenis
 • Wiskunde A of B
 • Eén keuzeprofielvak:
  • Aardrijkskunde
  • Duits
  • Frans
N&G
 • Biologie
 • Scheikunde
 • Wiskunde A of B (wij raden Wiskunde B sterk aan)
 • Eén keuzeprofielvak:
  • Natuurkunde
  • Aardrijkskunde
N&T
 • Natuurkunde
 • Scheikunde
 • Wiskunde B
 • Eén keuzeprofielvak:
  • Biologie
  • Wiskunde D