De profielen

Iedereen die in klas 4 terecht wil komen, moet een profiel kiezen. Er zijn vier profielen: Cultuur en Maatschappij (C & M), Economie en Maatschappij (E & M), Natuur en Gezondheid (N & G) en Natuur en Techniek (N & T).

Alle profielen bestaan uit drie delen: een gemeenschappelijk deel, een profieldeel en een vrije ruimte. Het profieldeel bevat zelf nog een verplicht profieldeel en een keuzeprofieldeel.

Hieronder vind je een overzicht van de vakken die in het gemeenschappelijk deel en het profieldeel vallen. Bekijk het profielkeuzeboekje voor uitgebreidere informatie over de verschillende profielen.

De vakken die iedereen moet volgen, zitten in het gemeenschappelijk deel. Dat bestaat uit de volgende vakken:

 • Nederlands
 • Engels
 • Onderzoek
 • Maatschappijleer
 • Lichamelijke opvoeding
 • Klassieke taal: Latijn of Grieks

Profieldeel (verplicht profieldeel en keuzeprofieldeel)

In elk profiel volg je vier profielvakken. Welke dat zijn, verschilt per profiel. Elk profiel heeft een aantal vakken die iedereen met dat profiel volgt, en een aantal vakken waar je een keuze uit moet maken. Hieronder zie je welke vakken bij de vier profielen horen.

Cultuur & Maatschappij

 • Geschiedenis
 • Wiskunde A of B of C
 • 1 maatschappijvak:
  • Aardrijkskunde [ma]
  • Economie [ma]
 • 1 cultuurvak:
  • Kunst Beeldend [cul]
  • Kunst Drama [cul]
  • Filosofie [cul]
  • Duits [cul]
  • Frans [cul]
  • Grieks als 2e klassieke taal [cul]
  • Latijn als 2e klassieke taal [cul]
  • Muziek

Economie & Maatschappij

 • Economie
 • Geschiedenis
 • Wiskunde A of B
 • 1 keuzeprofielvak:
  • Aardrijkskunde
  • Frans
  • Duits

Natuur & Gezondheid

 • Biologie
 • Scheikunde
 • Wiskunde A of B
 • 1 keuzeprofielvak:
  • Natuurkunde
  • Aardrijkskunde

Natuur & Techniek

 • Natuurkunde
 • Scheikunde
 • Wiskunde B
 • 1 keuzeprofielvak:
  • Biologie
  • Wiskunde D

Vrije deel

Naast het gemeenschappelijk deel en het profieldeel kies je nog 2 vakken die je volgt in het vrije deel. Bijna alles kan! Lees hier meer over de verschillende vakken en kijk in het profielkeuzeboekje voor de precieze mogelijkheden per profiel.