Contractvakken

Voor wie meer wil én kan, is er de mogelijkheid een vak op contract te volgen. Op die manier kun je je vakkenpakket nog verder uitbreiden.

Bij een vak op contract volg je niet de lessen in dit vak, maar bestudeer je de stof geheel zelfstandig. Er is wel begeleiding door een vakdocent. De leerling maakt alle reguliere toetsen (en eventuele P.O.’s) en de docent zorgt voor de becijfering.

Wil je weten welke vakken je zoal op contract kunt volgen? Kijk dan in het profielkeuzeboekje. Kijk hier voor meer informatie over de verschillende vakken in de bovenbouw.

Het volgen van een vak op contract is aan strikte regels gebonden:

  • Als het gemiddelde van alle cijfers op het eindrapport minimaal een 8.0 is, heb je zonder meer recht op het volgen van een contractvak.
  • Als je géén 8.0 gemiddeld staat voor alle vakken, maar wel minimaal een 8.0 als eindcijfer heeft voor het beoogde contractvak, dan kan je dit vak op contract volgen als de eindrapportvergadering positief adviseert.
  • Om een vak op contract te mogen volgen, moet je al twee vakken in het vrije deel volgen.
  • Je vraagt vóór de overgangsvergadering het contractvak aan bij de decaan door het contractvakformulier ingevuld in te leveren.
  • Alleen vakken buiten het gemeenschappelijk deel en het profieldeel kunnen op contract gevolgd worden.
  • Het aantal beschikbare plaatsen per vak is beperkt.
  • Je volgt een vak op contract het gehele schooljaar.

In overleg met de decaan en de leerjaarcoördinator kan in bijzondere gevallen van bovenstaande regeling worden afgeweken. De decaan is verantwoordelijk voor de gang van zaken rond het contractvak.