Grieks en Latijn

Aan een zelfstandig gymnasium volgt elke leerling vanaf de brugklas tot aan het eindexamen minstens één klassieke taal. Als we als school niet van het voordeel daarvan overtuigd zouden zijn, hadden we dit natuurlijk al lang veranderd. Wij zijn ervan overtuigd, dat je studie van Latijn en/of Grieks je veel oplevert. Sterker nog: we geloven, dat je juist door een klassieke taal te bestuderen beter wordt in je andere vakken!
Vertalen van Latijn of Grieks is een heel ingewikkeld proces. Je moet goed analyseren en je kunt niet zomaar wat opschrijven…
Wanneer je alle woordbetekenissen hebt gevonden en ongeveer weet wat de inhoud van de zin wordt, moet je er acceptabel Nederlands van maken. Hoe langer je met de klassieke talen stoeit, des te beter wordt je Nederlandse taalgebruik!
Daarbij lees je teksten van niveau. Je maakt kennis met sterke teksten van dichters, redenaars en filosofen. Je ontdekt dat de oude Grieken en Romeinen zonder computer of zelfs maar electriciteit worstelden met dezelfde thema’s waar we ons tegenwoordig mee bezighouden, denk maar aan de liefde, het feit dat mensen sterven, de vraag naar de zin van ons bestaan enzovoorts. Daarbij komen die schrijvers vaak met verrassende oplossingen, die je tot een kritisch nadenken over je eigen waarden en normen aanzetten.
De teksten zijn erg gevarieerd: epos, geschiedschrijving, toneel, welsprekendheid, lyriek, filosofie – of je nu Latijn of Grieks kiest, je komt met al die genres wel een keer in aanraking. Tijdens je Romereis zie je opeens hoe belangrijk die klassieken zijn geweest in latere tijden.